(ကြၽန္ေတာ္ ပုဇြန္ထုပ္ဆိုလုံးဝမစားေတာ့ပါ)

ကြၽန္ေတာ္ ပုဇြန္ထုပ္ဆိုလုံးဝမစားပါ ပုဇြန္အေကာင္ေသးရင္ေတာ့စားသည္ ပုဇြန္ထုပ္ကိုစိတ္နာ သြားသည့္ အေၾကာင္းရင္း ကေတာ့ မအူပင္ဘက္က႐ြာေ လးတစ္႐ြာကို အလုပ္ကိစၥတခုေၾကာင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ ဖက္ငါးေယာက္ နဲ႔ ခရီးထြက္ျဖစ္ရာမွစသည္ တည္းမည့္အိမ္ေရာက္ေတာ့ အကုန္လုံးေျခပစ္ လက္ပစ္နားၾက ေရခ်ဴ ိးၾကနဲ႔ ေန႔ လယ္စာစားခ် ိန္နီး သြားေလၿပီ အိမ္ရွင္ကဧည့္ဝတ္ေက် တာမွ ဟိုဖက္ေတာင္လြန္သည္ ပုဇြန္ထုပ္အေကာင္ ႀကီးေတြအေကာင္သုံး ဆယ္ေလာက္ကို တစ္ဝက္ခ်က္တစ္ …

Read More